Repsol

Logo Repsol

Norge

Ruta

Du er i: Home > Bærekraft

Bærekraft

I Repsol ønsker vi at folk skal trives og bidra til en bærekraftig utvikling som dekker vår generasjons behov uten å undergrave fremtidige generasjoners behov. Derfor har vi forpliktet oss til å forebygge og redusere potensielle konsekvenser våre operasjoner kan ha på samfunn og miljø. For å oppnå dette, lytter vi til og samarbeider tett med ulike involverte parter på tre nivåer: globalt, nasjonalt og der hvor vi driver vår virksomhet lokalt.
 
I Norge etterlever Repsol ikke bare sin sikkerhets- og miljøpolitikk, men vi bygger i tillegg relasjoner med samarbeidspartnere som et ledd i vår investering i lokalsamfunnet (se link under). 

Destacados

Miljø og sikkerhet

Vi driver vår virksomhet med høyt sikkerhetsfokus, samtidig som vi gjør en ekstra innsats for å verne om det omkringliggende miljøet og det biologiske mangfoldet.

Investering i lokalsamfunnet

Repsol samarbeider med flere organisasjoner i Norge med ønske om å yte et positivt bidrag som tilfører verdi i nærområdene hvor vi driver vår virksomhet.