Repsol

Logo Repsol

Norge

Ruta

Du er i: Home > Bærekraft > Investering i lokalsamfunnet

Investering i lokalsamfunnet

Repsol samarbeider med flere organisasjoner i Norge for å bidra til å videreutvikle nærområdene

Universitetet i Stavanger
Utdanning har vært et hovedsatsningsområde i mange år. Vi har hatt et samarbeid med UiS siden 2006 og vi har bidratt med mer enn 12 millioner kroner som en del av dette samarbeidet. Siden 2008 har vi årlig gitt 6 stipender til utenlandske studenter for å gi dem muligheten til å ta en mastergrad innen petroleumsteknologi.

Vi har også valgt å hedre de tre beste “ Petroleum Engineering” studentene hvert år, ved å dele ut “ Repsol Energy Best Student Award”.


Norsk Oljemuseum
Som et ledd i arbeidet med å fremme fremtidig rekruttering til oljeindustrien, støtter vi også Oljemuseet for å oppmuntre ungdom til å bli interessert i realfag og vår bransje.


Rogaland Teater
Sommeren 2013 ble vi samarbeidspartner med Rogaland Teater. Dette betyr at to engasjerte og skapende virksomheter i Stavanger by har funnet hverandre for gjensidig verdsettelse av hverandres gode renommé.

 
Wyvern
Wyvern er en 60 fots havseiler og er en av skipene som inngår i samlingen til Stavanger Maritime Museum. Vi har siden 2007 støttet Anna av Sand og Wyvern.

 

Tour des Fjords

Repsol ble i 2016  en av de fem store samarbeidspartnerne av Tour des Fjords. Vi er stolte av å støtte dette positive sportsarrangementet , som tiltrekker seg proff syklister fra hele verden så vel som bred deltakelse i sykkelløp for voksne og barn og familievennlige arrangementer

   

VELDEDIGE ORGANISASJONER

I 2017 støtter vi følgende:
• Kirkens bymisjon i Rogaland
• Varmestuens venner
• Norsk luftambulanse
• Kreftforeningen /kreftomsorg Rogaland
• Asfalt magasinet

Kreditering som følger:
Fra oppsetningen: “Trollspeilet” at Rogaland Theatre.
Bilde: Stig Håvard Dirdal / dTurbine

Lokal kontakt

Grethe Elise Foldnes
Manager External Affairs
Telefon: + 47 52 00 18 85
Mob: + 47 992 30 931
e-post: gefoldnes@repsol.com