Repsol

Logo Repsol

Norge

Ruta

Du er i: Home > Presse > Siste nytt >

Tørr brønn sørvest for Njord-feltet i Norskehavet – 6306/5-2

  • Repsol Norge AS, operatør for utvinningstillatelse 642, har avsluttet boring av undersøkelsesbrønn 6306/5-2. Brønnen ble boret om lag 65 kilometer sørvest for Njordfeltet og 35 kilometer sørøst for funnene 6406/12-3 S og A (Pil og Bue) i Norskehavet.

Siste nytt

13 de oktober de 2015 09:39 CET

Rss Print

Hensikten med brønnen var å påvise petroleum i øvre jura reservoarbergarter (Rognformasjonen) og øvre jura reservoarbergarter (Melkeformasjonen).

Brønn 6306/5-2 påtraff om lag 12 meter tykk sandstein i Rognformasjonen med god reservoarkvalitet. Brønnen påtraff i tillegg 247 meter med sandstein i Melkeformasjonen med moderat reservoarkvalitet. Brønnen var tørr.

Det er utført datainnsamling og prøvetaking.

Dette er den første letebrønnen i utvinningstillatelse 642. Tillatelsen ble tildelt i TFO 2011.

Brønn 6306/5-2 ble boret til et vertikalt dyp av 3192 meter under havflaten og ble avsluttet i Melkeformasjonen i øvre jura.

Havdypet er 226 meter. Brønnen blir nå permanent plugget og forlatt.

Brønn 6306/5-2 ble boret av boreinnretningen Bredford Dolphin som nå skal bore undersøkelsesbrønn 16/1-25 S i utvinningstillatelse 338 C i Nordsjøen der Lundin Norway AS er operatør.

Lokal kontakt

Grethe Elise Foldnes
Manager External Affairs
Telefon: + 47 52 00 18 85
Mob: + 47 992 30 931
e-post: gefoldnes@repsol.com