Repsol

Logo Repsol

Norge

Ruta

Du er i: Home > Vår virksomhet > Produksjon og utvikling

Produksjon og utvikling

Repsol produserer rundt 23 000 fat pr.dag. fra feltene våre på Norsk sokkel. Vi er operatør på Gyda, Varg, Gyda, Varg, Blane and Rev, og har eierinteresser i flere andre produserende felt.

blane_v22_pestana

Blane er bygget ut med et havbunnsanlegg som er knyttet opp med Ula-feltet. Havbunnsinstallasjonen er plassert på britisk kontinentalsokkel. Havdybden er rundt 70 meter.


Operatør:
Repsol Norge AS

Rettighetshavere i Blane Unit:
Repsol Norge AS: 18%
Talisman Sinopec Energy UK: 25%
Rock Oil: 12,5%
Dana Petroleum:12,5%
JX Nippon Oil: 14%
Faraoe Petroleum: 18%

brage_574x200

Brage er bygget ut med en bunnfast, bore-, behandlings- og boligplattform med understell i stål. Havdybden i området er 140 meter. I utgangspunktet skulle Brage ha stengt ned i 2005. Feltets opprinnelige lisensperiode utløper i 2015. Lisensforlengelse til 2030 er nå under behandling hos myndighetene. I oktober 2013 overdro Wintershall Statoil sin lisensandel i feltet og ble operatør.


Operatør:
Wintershall Norge ASA

Produksjonsstart:
September 1993

Rettighetshavere:
Repsol Norge AS 33,84%
Wintershall Norge ASA 35,2%
Faroe Petroleum Norge AS 14,26%
Core Energy AS 12,26%
VNG Norge AS 4,44%

gyda_574x200

Gydafeltet ble påvist i 1980 og er bygget ut med en integrert stålplattform på 66 meters havdyp. Oljen blir transportert i rørledning via Ekofisk til Teesside. Gassen blir transportert i rørledning til Ekofisk-senteret og videre til Emden.

 
Operatør:
Repsol Norge AS


Produksjonsstart:
21. June 1990


Rettighetshavere:
Repsol Norge AS 61%
DONG Norge AS 34%
KUFPEC Norway AS 5%

I juni 2017 fattet norske myndigheter et disponeringsvedtak av Gyda-feltet i henhold til avslutningsplanen som Gyda-lisensen søkte om støtte for. Jobben som står foran partnerskapet inkluderer permanent plugging av 32 brønner på feltet, fjerning av plattform og understell, samt fjerning av installasjoner på havbunnen. Alle Gyda installasjoner skal være fjernet innen 2023.

rev2_574x200

Rev ble oppdaget i februar 2001. Siden februar 2014 har gass fra Varg blitt eksportert via Rev til Armada-feltet på britisk sokkel.


Operatør:
Repsol Norge AS

Produksjonsstart:
2008

Rettighetshavere:
Repsol Norge AS 70%
Wintershall Norge ASA 32,7%
Petoro AS 30%

Høring av konsekvensutredning for avslutning av virksomheten og disponering av innretninger på Rev-feltet.

Konsekvensutredningen er basert på et fastsatt utredningsprogram og legges herved frem for offentlig høring. Eventuelle kommentarer eller innspill til konsekvensutredningen anmodes sendt til Talisman med kopi til Olje- og energidepartementet. Høringsfristen er satt til 12 uker fra 9. desember 2014.


Se vedlagt søknad her PDF (215KB)

Se vedlagt KU dokument her PDF (232KB)

Se vedlagt høringsuttalelser her PDF (116KB)

varg_574x200

Varg ble påvist i 1984 og er lokalisert sør for Sleipner Øst. Feltet ble bygget ut på 84 meters havdyp med en brønnhodeplattform (Varg A) sammen med et produksjonsskip med intergrert oljelager (FPSO). Feltet kom i produksjon 24 desember 1998. All produsert gass ble re-injisert i reservoaret frem til 5 februar 2014 da en gasseksportløsning via Rev og Armada kom på plass. Produksjonen stoppet den 2 juni 2016 og FPSOen forlot feltet 30 juli 2016.

Varg feltet har vært en stor suksess for rettighetshaverne og har produsert 3 ganger oljevolumet som ble estimert da prosjektet ble godkjent av myndighetene. 

I 2015 og 2016 ble nødvendig ‘decommissioning’ arbeid utført offshore slik at FPSOen kunne forlate feltet og at Varg A kan stå på feltet i inntil 3 år før brønnene permanent plugges i 2019 og der påfølgende fjerning av Varg A.


Se vedlagt søknad her PDF (212KB)

Se vedlagt KU dokument her PDF (312KB)

Se vedlagt høringsuttalelser her PDF (214KB)

veslefrikk_574x200

Veslefrikk-feltet ble påvist i 1981 og er bygget ut med en bunnfast brønnhodeplattform (Veslefrikk A), og en halvt nedsenkbar plattform med prosessanlegg og boligkvarter (Veslefrikk B). Havdybden ved installasjonene er 175 meter.


Operatør:
Statoil Petroleum AS

Produksjonsstart:
26. desember 1989

Rettighetshavere:
Petoro AS 37%
Repsol Norge AS 27%
Statoil Petroleum AS 18%
RWE Dea Norge AS 13.5%
Wintershall Norge ASA 4.5%

YME

Yme-feltet ble oppdaget i 1987 og ligger i blokkene 9/2 og 9/5 i Egersund-bassenget, ca. 100 km fra norskekysten. Feltet var i produksjon 1996–2001. Hovedårsaken til oppgivelsen var en kombinasjon av høye kostnader og lav oljepris.
Nåværende rettighetshavere ble tildelt rettighetene til blokkene 9/2 og 9/5 (utvinningstillatelse 316/316B) den 18. juni 2004.
En plan for utbygging og drift (PUD) for gjenutbyggingen av Yme ble godkjent av den norske regjeringen den 11. mai 2007. Denne utbyggingen var basert på innleie av en produksjonsinnretning (MOPU-plattform). Plattformen , som ble installert sommeren 2011, ble aldri fullført og plattformen stod uten bemanning siden 10. juli 2012 grunnet funn av alvorlige strukturelle mangler. Oppdagelsen av strukturelle mangler førte til slutt til at eieren av MOPU, Single Buoy Moorings Inc. (SBM), erklærte MOPU som skrot, og et kommersielt oppgjør ble senere avtalt mellom rettighetshaverne og SBM. MOPU ble  fjernet fra feltet i august 2016 og overlevert til plattformeier.
Yme lisenen har en forpliktelse til å sende inn en avslutningsplan for resterende innretninger på feltet. Parallelt med utarbeidelse av avslutningsplan vurderer også  lisenshaverene mulig utbyggingsløsninger for Yme ved bruk av eksisterende infrastruktur.


Rettighetshavere:
Repsol Norge AS (60% working interest)
Lotos Exploration and Production Norge AS (20% working interest)
KUFPEC Norway AS (10% working interest)
OKEA ( 10% working interest)
 
Relevante dokumenter:
Utbygging og drift av Yme:
- konsekvensutredning 2006 her

Avslutning av Yme-feltet:
- høringsbrev 2015 her
- forslag til utredningsprogram 2015 her
- konsekvensutredning 2016 her

Yme New Development:
- høringsbrev 2016 her
- forslag til utredningsprogram 2016 her

gudrum

Gudrun ligger (utvinningstillatelse 025) 50 kilometer nord for Sleipner. Vanndybden er ca. 110 meter. Gudrun er bygget ut med en bunnfast innretning med stålunderstell og førstestegprosessering, koblet til Sleipner A gjennom to dedikerte rørledninger; en for olje og en for rikgass. Olje og gass blir så videre behandlet på Sleipner A-innretningen og eksportert.


Operatør:
Statoil Petroleum AS

Produksjonsstart:
April 2014

Rettighetshavere:
Statoil Petroleum AS: 36 %
Repsol Norge AS: 15%
GDF Suez E&P Norge AS:25%
OMV (Norge) AS: 24%

Ledig stilling

Juridisk rådgiverstilling ledig i Repsol Norge
Søk på den ledige stillingen ved å
klikke her

Lokal kontakt

Grethe Elise Foldnes
Manager External Affairs
Telefon: + 47 52 00 18 85
Mob: + 47 992 30 931
e-post: gefoldnes@repsol.com