Repsol

Logo Repsol

Norge

Ruta

Du er i: Home > Vår virksomhet > Leting

Leting

Norge er et strategisk område for Repsol gitt det store volumet av hydrokarboner som forventes å bli oppdaget.

Siden 2009 har selskapet økt sin innsats i letingen for å sikre eiendeler og bli en anerkjent aktør i området.

Leting innenfor relativt modne områder krever kunnskap om og forståelse av flere ulike fagfelt, og utfordringen er å kombinere all denne informasjonen i et konsistent bilde. Det som begynner som en idé, kan eventuelt ende opp som et stort feltutbyggingsprosjekt. Dette underbygger vår verdiskaping for selskapet, og våre folk er sitt ansvar bevisst.
Leteavdelingen består av høyt kvalifiserte geologer og geofysikere, noe som sikrer at avdelingen har tilgang til bred og omfattende erfaring fra både norsk kontinentalsokkel og andre kontinentalsokler internasjonalt. Sammen jobber vi for å se hele bildet.
Leteavdelingen i Repsol vil gi deg muligheter for omfattende teknisk arbeid i områdene rundt våre felt eller i lisenser med sikte på å  klargjøre nye boremål, men også innenfor kartlegging av nye letemuligheter innenfor større områder med sikte på mulige TFO-søknader eller avtaler for farm-in/out.
Repsol økte dramatisk sin tilstedeværelse i Norge med anskaffelsen av Talisman Energy. Vi har nå lisenser på 32 blokker for leting, produksjon og utvikling i Nordsjøen, Barentshavet og Norskehavet, og av disse opererer vi 11.  Over halvparten av lisensene tilhørte tidligere Talisman.( referanse, OD sine faktasider)

Lokal kontakt

Grethe Elise Foldnes
Manager External Affairs
Telefon: + 47 52 00 18 85
Mob: + 47 992 30 931
e-post: gefoldnes@repsol.com