Repsol

Logo Repsol

Norge

Ruta

Du er i: Home > Vår virksomhet

Vår virksomhet

Repsol opererer i over 40 land og sysselsetter i overkant av 27 000 mennesker over hele verden. Norges produksjon foregår offshore og finner sted i Norskehavet, Nordsjøen og Barentshavet på den norske kontinentalsokkelen.

Repsol fikk utvidet sin tilstedeværelse i Norge betydelig med oppkjøpet av Talisman Energy. Vi er nå rettighetshaver i 35 lisenser innenfor leting, utvikling og produksjon i Nordsjøen, Norskehavet og Barentshavet, og hvor vi er  operatør for 18 produksjonslisenser. Over halvparten av disse lisensene var tidligere eiet av Talisman.
I Norge opererer Repsol også feltene Blane, Gyda, Rev, Yme og Varg med eierandeler som spenner fra 18 % til 70 %. Selskapet har også eierandeler fra 0,5 % til 34 % i en rekke ikke-opererte felt med tilhørende produksjon og intrafeltrørledninger. Disse omfatter Brage, Veslefrikk, Huldra, Brynhild og Tambar East.

Destacados

Produksjon og utvikling

Repsol produserer rundt 26 000 fat pr.dag. fra feltene våre på Norsk sokkel.
Les mer om våre aktiviteter.

Leting

Repsol i Norge er en aktiv leteaktør på hele den norske kontinentalsokkelen.

Les mer om vår portefølje.

Lokal kontakt

Grethe Elise Foldnes
Manager External Affairs
Telefon: + 47 52 00 18 85
Mob: + 47 992 30 931
e-post: gefoldnes@repsol.com