Repsol

Logo Repsol

Norge

Ruta

Du er i: Home > Om oss

Om oss

Repsol er ett av verdens ledende integrerte olje- og gasselskap og organisasjonen har drevet virksomhet i Norge siden 2003.

Repsol er et globalt, integrert energiselskap med en virksomhet som spenner over hele energiverdikjeden og omfatter  leting, produksjon, raffinering, markedsføring og forskning på og utvikling av ny energi. Hovedkontoret til selskapet er i Madrid

Norge er et strategisk marked for Repsol grunnet sitt høye potensial for funn av petroleumforekomster. Norge innehar allerede de største petroleumreservene i hele Vest-Europa.

Repsol driver sin virksomhet langs den norske kontinentalsokkelen gjennom sitt heleide datterselskap Repsol Norge AS. Repsol Norge AS er et fullt integrert lete- og produksjonsselskap og organisasjonen har drevet virksomhet på norsk sektor siden 2003. Kontoret er lokalisert i Stavanger. 

Med Talisman-oppkjøpet som fant sted i 2015, økte Repsol sin portefølje og kompetanse i Norge. Norge representerer en mulighet for vedvarende vekst for Repsol. Selskapets store lete- og produksjonspotensiale vil kunne bidra med verdier til selskapet, som er tilstedeværende langs den norske kontinentalsokkelen. 

Vidar Nedrebø er administrerende direktør for alle Repsol S.A.s oppstrømsaktiviteter i Norge. 

Repsol i Norge

<p><a href="https://www.repsol.com/creatividad/conocer_repsol/actividad_noruega/index_no.html" class="jsEnlaceConAccion jsAbreVentanaNueva"></a></p>

Lokal kontakt

Grethe Elise Foldnes
Manager External Affairs
Telefon: + 47 52 00 18 85
Mob: + 47 992 30 931
e-post: gefoldnes@repsol.com